OLYSET NET

OLYSET NET

OLYSET & OLYSET PLUS (LLIN)

(Uzun Süreli Haşere Öldürücü Etkili Cibinlik)

Uzun Süreli Haşere Öldürücü Etkili Cibinlik (LLIN) Nedir?

Üretim aşamasında iken, ipliklerin liflerine “insektisid” emdirilmiş olan cibinliklerdir;

- Haşere öldürücü madde (insektisid) polyester veya polyethylen life özel bir teknoloji ile emdirilir,

- Defalarca yıkanmaya uygundurlar,

- Biyolojik etkinliklerini ve koruyucu özelliklerini;

a) Polyester esaslı cibinlikler; en az 3 yıl,

b) Polyethylene esaslı cibinlikler; en az 5 yıl süreyle korurlar.

(Olyset ve Olyset Plus, polyethylene esaslıdır!)

WHO tarafından ilk önerilen LLIN

Olyset® & Olyset plus®

“High-density polyethylene monofilament” iplikten, mesh 56/100 genişliğinde, 150 denier kalitede ve insektisid olarak %2 Permethrin (1 gr/m2 ) ve sinerjist olarak %1 PBO (sadece Olyset Plus’ta), üretim aşamasında liflerin içine emdirilmek suretiyle üretilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından test edilmiş olup, 2001 yılından bu yana kullanımı önerilmektedir. “WHO/CDS/WHOPES/2001.4”

WHO, sadece kendisi tarafından denenmiş ve spesifikasyonları belirlenmiş ürünler için “ÖNERME”de bulunur!

OLYSET NET TEKNİK SPESİFİKASYONLARI

OLYSET PLUS NET TEKNİK SPESİFİKASYONLARI

OLYSET PLUS, OLYSET NET’ten farklı olarak (2:1 oranında) Piperonyl Butoxide içerir. Cibinliklerdeki delik büyüklüğü yaklaşık 2,5 X 2,6 mm dolayındadır.

Permethrin’in (30°C)de liflerden açığa çıkışı
(SCC data)

Olyset net yıkandıktan sonra insektisidal aktivitesinde bir miktar azalma görülebilir. Ancak bu azalma cibinliğin gün ışığı veya bir sıcaklıkla karşılaşmasından hemen sonra (en geç 2. gün), ilk kez kullanılmaya başlandığı andaki aktivitesine tekrar ulaşır.

Olyset net’in “poliethylen” ipliğine emdirilmiş olan Permethrin, diğer sentetik piretroidlerden çok daha yüksek “excito-repellent” etkiye sahiptir.

Cibinliğin üzerindeki Permethrin, sivrisineklerin ölümüne veya repellent etkisi nedeniyle ortamdan uzaklaşmalarına neden olur. Bu çevredeki diğer sineklerin davranışını da etkiler.

Olyset net kullanımı, cibinliğin killing (öldürücü) + repellent (kovucu) etkileri dolayısıyla ortaya çıkan; taşıyıcı sivrisineklerin kan emmelerinin engellenmesi “blood-feeding inhibition” etkisi nedeniyle, vektör savaşımında son derece yararlıdır.

5 kez yıkanmış olan OLYSET cibinliğin 22-25°Cde kendiliğinden rejenerasyonu

Olyset net laboratuar testi
yıkama dayanıklılığı ve sıcakla rejenerasyon
(WHO 3 dakikalık standart temas sonucu)

OLYSET NET Batı Afrika etkinlik çalışmaları

Senegal: permethrin’e duyarlı haşereler

Hastalık taşınmasında düşüş 93% ve sıtma morbiditesi 58%

(Faye et al., 1998, Med. Trop., 58, 355-360)

Côte d’Ivoire: rezistansı yüksek haşereler

Sıtma morbiditesinde düşme 60.9 %

(Henry et al., 1999, Med. Trop., 59, 368-372), (Doannio et al., 1999, Med. Trop., 349-354)

Olyset: uzun süreli etkinlik dataları

vCôte d’Ivoire:

-Olyset net etkinliği; 3 yılın sonundaki kontrollarda (sürekli kullanımda ve mükerrer yıkamalarda), aynen devam etmekteydi.

(N'Guessan et al., 2001, Medvet, 15, 97-104)

Olyset: 4, 5 ve 7 yıl sürekli kullanım sonunda, cibinlikte kalan permethrin miktarı

OLYSET NET cost-effectiveness

(Konvensiyonel cibinliklerle kıyaslama)

Cibinlik amacı dışındaki kullanımları

• Perde tarzında

• Kapı ve pencerelere tel yerine

• Sıvı ve su kaplarının ağız kısmına gererek

• Tarım alanlarında ve seracılıkta

• Barakalarda Çatı yerine

Olyset plus” tatarcıklara karşı kullanımda Türkiye testleri

Hacettepe Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Araştırmacılarının katılımı ile 2012 – 2014 yıllarını kapsayan ortak bir çalışma olarak yapılmıştır.

Çalışma; “Journal of Vector Ecology” dergisinde bilimsel makale olarak da yayımlanmıştır.

Olyset plus” tatarcıklara karşı kullanımda Türkiye testleri

Başlangıçta, 3 ay ve 6 ay sonraki aktif madde içerikleri

Test sonucu ortaya çıkan koruma oranları

Sonuç

• Olyset Plus, cutenous leishmaniasis’e (şark çıbanı) karşı kişisel korunma kapsamında, tatarcıklara %92 oranında ısırma engelleyici etki göstermiştir.

•1 yıl süreyle, içermekte olduğu Permethrin aktif maddesinde ciddi oranda azalma görülmemiştir.

Bu çalışma, alan testlerinde Olyset Plus’ın yüksek düzeyde etkili olduğunu göstermiştir.

© Copyright 2016 Expel ilaç | Her Hakkı Saklıdır.