Protect Pasta

Protect Pasta

%0,0005 Bromodiolone

%0,002 Bitrex

Bu özel anti-koagülan rodentisitler genellikle kemirgenleri tek bir tüketimden sonra öldürürler. Ölüm 4-5 gün ile 1-2 hafta içinde gerçekleşir. Mum blok etkinliğini ve tadını uzun süre koruduğu gibi, insanlar tarafından tüketilmesini önleyen acı bir madde de (Bitrex) içerir. Mum Bloklar kemirgenlerin barınaklarının, kaçma ve beslenme yerlerinin yakınlarına fare istasyonları içerisine konmalıdır. Fare istasyonları fareler için 5 metre, sıçanlar için 10 metre aralıklarla yerleştirilir. Ürünü her 7-10 ün de bir düzenli aralıklarla kontrol etmeli tepsi boşsa yeni yem konmalıdır. Kirlenmiş yemler hemen kaldırılmalı ve yerine yenileri konmalıdır.

© Copyright 2016 Expel ilaç | Her Hakkı Saklıdır.